دریافت فایل: پاورپوینت خلاصه کتاب روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

دریافت فایل: پاورپوینت آشنایي با بهسازي لرزه‌ اي سازه هاي موجود

دریافت فایل: پاورپوینت کنکاشی در سایت های هواشناسی

دریافت فایل: پاورپوینت کارگروه تخصصی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور

دریافت فایل: پاورپوینت خلاصه کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت (مدل سازي اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان

دریافت فایل: پاورپوینت و تحقیق باران

دریافت فایل: پاورپوینت فصل هفتم کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت رضائیان

دریافت فایل: پاورپوینت فصل ششم کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت رضائیان

دریافت فایل: پاورپوینت فصل پ‍نجم کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت رضائیان

دریافت فایل: پاورپوینت فصل چهارم کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت رضائیان

پاورپوینت فصل سوم کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت رضائیان

پاورپوینت فصل دوم کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت رضائیان

پاورپوینت فصل اول کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت رضائیان

پاورپوینت ماشين کاری الکتروشيميايی (ECM)

پاورپوینت کلیاتی درباره تاریخ تحلیلی صدر اسلام

پاورپوینت کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف دکتر علی اکبر حسنی

پاورپوینت کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم

پاورپوینت کتاب علوم زمین دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی

پاورپوینت کتاب زمین شناسی پایه یازدهم تجربی وریاضی فیزیک

پاورپوینت کتاب جغرافیای سال چهارم پیش دانشگاهی