جزوه درسی مسئله یابی با استخراج نکات مهم

جزوه درسی مسئله یابی با استخراج نکات مهم|34024595|جزوه درسی مسئله یابی با استخراج نکات مهم,مسئله یابی با استخراج نکات مهم,حل مساله,تحقیق جزوه درسی مسئله یابی با استخراج نکات مهم,تحقیق مسئله یابی با استخراج نکات مهم,مقاله جزوه درسی مسئله یابی با استخراج نکات مهم,مقاله مسئله یابی با استخراج نکات
مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه درسی مسئله یابی با استخراج نکات مهم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود جزوه درسی مسئله یابی با استخراج نکات مهم،

در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل موارد و نکات زیر:


فصل اول:

چرا برخی معتقدند تصمیم گیری و مدیریت مترادفند؟

دو تعریف فراگیر از مسئله بیان کنید.

دو ویژگی عمومی تمام فرآیندهای پیشنهاد شده برای حل مسئله چیست؟

تفاوت سوال با مسئله را تشریح كنید؟

مشخصه های وضعیت بحرانی را توصیف نمائید؟

برای تصمیم گیری در شرایط بحرانی چه توصیه هایی برای افزایش كیفیت تصمیم گیری وجود دارد؟

عوامل تاثیر گذار در حل مسئله را نام ببرید.

تفاوت مسئله های (قابل ارزیابی) و (مسائل قابل توسعه) چیست؟

پنج نمود از نمودهای پیدایش مسئله در سازمان را بیان کنید.

مساله یابی چیست و جایگاه آن در فرآیند حل مساله کجاست؟

چهار کانال مساله یابی بصورت غیرمستقیم توسط مدیران را شرح دهید؟

آیا حل تمامی مساله های سازمان توسط یک مدیر نمایانگر قوت اوست؟

چهار سبک فردی حل مسئله را نام ببرید.

سه سطح تصمیم گیری در سازمان را نام ببرید و مشخص کنید به هر یک از این سطوح به چه میزان امکان فرموله شدن را دارند و چرا ؟


فصل دوم:

تصمیم گیری را تعریف کنید.

تصمیم هایی که بر حسب عادت، قوانین یا رویه های موجود اخذ می گردند، چه نام دارند؟

تصمیم گیری های چند مرحله ای را تشریح کنید.

با توجه به میزان اطلاعات در دسترس ، تصمیم گیری را می توان به چند دسته کلی تقسیم بندی نمود؟

آیا تصمیم گیری در موقعیت مخاطره (شرایط ریسکی) اشتباه است؟ چرا؟

وضعیت عدم اطمینان در تصمیم گیری چه مشخصه هایی دارد؟

سه راهکار تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان را توضیح دهید.

چه عامل کلیدی ای بعضاً بین بهترین تصمیم و بهترین تحقیق فاصله ایجاد می کند؟ این موضوع را تشریح کنید.

میزان سهولت یا دشواری تصمیم گیری به چه عواملی وابسته است؟

در تعیین مرجع تصمیم گیری جهت حل مسئله ، مدیران میانی بایستی به چه مواردی توجه نمایند؟

گروه تصمیم گیری معمولاً از چه افرادی تشگیل می شود؟

دو رویکرد تصمیم گیری چانه زنی و واکاوی را مقایسه کنید.

دام های تصمیم گیری از نگاه روسو و شومیکر را فهرست کنید.

مزایای حل گروهی مسئله را تشریح کنید.

چه آسیب هایی تصمیم گیری گروهی را تهدید می کند.

شیوه های جامع- عقلانی تصمیم گیری بر چه مفروضاتی استوارند؟

سوگیری های رایج مانع تصمیم گیری مطلوب را نام ببرید .

رویکردهای ناصحیح مدیران در تشخیص و حل مسئله چه مواردی هستند؟

محدودیتهای فرآیند منطقی تصمیم گیری را شرح دهید.